Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cuma 08:30 - 18.00

Sosyal Medya:
kamera-aydinlatma-metni.png
FAM LIGHTING

Kamera Aydınlatma Metni

KAMERA AYDINLAMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Fam Enerji Elektrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamızın dış cephesinde, idari bina koridorlarında ve ofislerde, üretim alanlarında,  otoparkta, yemekhanede, depoda ve sevkiyat alanında olmak üzere toplam …………. adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari işler ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.fam-lighting.com/ internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘Fam Enerji Elektrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi,  Merdivenköy Mah. Bora Sk. Nidakule Göztepe Blok No: 1-3 İç Kapı No: 100 Kadıköy / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu famenerji@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

RESMİ TEMSİLCİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ

MARKALARIMIZ

Temsilcisi olduğumuz tüm markalar Avrupa menşeli olup dünyada pek çok önemli projelerde yer almış referanslara sahip markalardır.

orga
cdt
obsta
baglem
delta-box
iv-solar
msm
reddot